Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.bioetiq.com

1. Informacje ogólne.

 1. Administratorem Serwisu www.bioetiq.com jest firma MK Natural Cosmetics Marzena Kaszubska z siedzibą w Stawigudzie kod 11-034, przy ul. Słonecznej 3, NIP 718 128 43 57, Regon 281496569
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. "ciasteczka").
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora: firma Serveradmin.pl S.C. właściciel serwisu linuxpl.com, funkcjonującego pod adresem https://linuxpl.com/
 3. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 4. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 5. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 6. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Administratora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego, kontaktu handlowego, sprzedaży.
 8. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi np. serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Administrator Serwisu w tym zakresie współpracuje.
 9. Serwis korzysta z plików cookies.
 10. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 11. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu.
 12. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 13. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 14. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 15. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 16. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 17. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 18. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 19. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 20. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsług.
 21. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 22. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 23. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

2. Informacje w formularzach.

3. Informacja o plikach cookies.

4. Logi serwera.

5.      Przepisy prawa o ochronie danych osobowych

Polityka Prywatności MK Natural Cosmetics Marzena Kaszubska odnosi się do następujących przepisów dot. ochrony danych osobowych:Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” stosowane od 25.05.2018 r. Oraz ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r.

   5.1 Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych

>W ramach przetwarzania danych osobowych Użytkowników przykładamy wagę do tego, aby dane te były przetwarzane w sposób zgodny z prawem bezpieczny, rzetelny, a także przejrzysty dla Użytkownika.

Najważniejsze zasady, którymi się kierujemy: - Zbieramy dane osobowe tylko w minimalnym zakresie, który niezbędny jest do realizacji celów, dla których są zbierane. - Cele zbierania danych osobowych Użytkowników są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa. – Nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami. - Dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Użytkowników i reagujemy na każdy wniosek o sprostowanie czy aktualizację danych. - Realizujemy prawo Użytkowników do dostępu do ich danych osobowych, a także ich poprawiania. - Realizujemy również prawa Użytkowników do usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania, wycofania zgody, do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu. - Ograniczamy przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych. - Chronimy dane osobowe Użytkowników przed, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania. - Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

5. 2. Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych

MK Natural Cosmetics Marzena Kaszubska realizuje prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Prawa te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 16-21).

Użytkownik ma prawo do:

- Prawo dostępu do danych, prawo do otrzymania od nas potwierdzenia czy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas oraz w jaki sposób.

- Wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych. - Prawo do sprostowania lub uzupełnienia nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych. - Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes, wtedy w razie Twojego sprzeciwu, będziemy musieli zaprzestać przetwarzania Twoich danych, chyba, że wykażemy istnienie, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad Twoją niedogodnością lub polegają na obronie naszych roszczeń (np. w postępowaniu sądowym). Prawo sprzeciwu przysługuje również, gdy przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie, np. w związku z profilowaniem opartym o pliki cookies. W tym przypadku przetwarzanie danych osobowych musi zostać natychmiast zaprzestania. - Prawo do usunięcia danych osobowych przez MK Natural Cosmetics Marzena Kaszubska, polega na żądaniu od administratora natychmiastowego usunięcia danych osobowych danego użytkownika - Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu użytkownikom do Twoich danych, czy przeniesieniu danych do innego systemu. - Prawo do przenoszenia danych: masz prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które nam dostarczyłeś, jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o Twoją zgodę lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany. -Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). - Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, można przesłać mailowo na adres biuro@mk-naturalcosmetics.pl lub pisemnie na adres:MK Natural Cosmetics 11-034 Stawiguda, ul. Słonecznej 3. - wnioski zostaną spełnione nie później niż w 14 dnia po jego otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania o kolejne dwa miesiące, o czym poinformujemy.

5.3 Bezpieczeństwo danych osobowych

MK Natural Cosmetics Marzena Kaszubska podejmuje wszelkie środki służące ochronie danych osobowych przed bezprawnym czy nieautoryzowanym dostępem, przypadkowym zniszczeniem, wykorzystaniem, utratą, naruszeniem integralności. Zapewnienie bezpieczeństwa danych przyświecała nam podczas projektowania infrastruktury IT, projektowania standardów i praktyki biznesowej. Nasze procedury bezpieczeństwa obejmują w szczególności: zabezpieczenie dostępu, system kopii zapasowych, monitowanie, przegląd i utrzymanie, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa.

- W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do uwzględnienia: poufności – chronimy dane przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim, integralności –chronimy dane przed nieuprawnioną modyfikacją, dostępności – zapewniamy dostęp upoważnionych osób do Twoich danych, gdy wystąpi taka potrzeba. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do zachowania poufności tych danych. Każdy pracownik i współpracownik naszej firmy mający dostęp do danych osobowych dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności. 5.4 W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane ? - MK Natural Cosmetics Marzena Kaszubska przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach. Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób niezgodny z tymi celami. - Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych - każdorazowo informujemy Użytkownika w ramach osobnego komunikatu. - Sposób zbierania danych- Twoje dane osobowe mogą pochodzić z rożnych źródeł, np. na podstawie Twojej zgody, podczas rozmowy telefonicznej, od współpracujących z nami firmami, podwykonawców, ze stron internetowych, formularzy kontaktowych. - Jakie dane możemy przetwarzać?

Dane osobowe mogą obejmować Twoje dane identyfikacyjne, np

• Imię i Nazwisko, Nazwa i adres firmy

• numer telefonu, adres e-mail, nr NIP

- W ramach prowadzenia serwisu internetowego www.bioetiq.com MK Natural Cosmetics Marzena Kaszubska może zbierać różne dane osobowe, których podanie jest dobrowolne, lecz często niezbędne, aby zrealizować Twoje zamówienie lub zapytanie. Jeśli nie chcesz podać danych poprzez formularze internetowe, zawsze możesz skontaktować się osobiście lub telefonicznie + 48 608 086 475 Użytkownicy korzystający z naszej strony internetowej www.bioetiq.com pozostają anonimowi do czasu, aż zadecydują się zalogować.

5.5 Zgoda – cofnięcie zgody

- Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w każdym momencie poprzez poprzez bezpośredni kontakt z naszą firmą lub formularz kontaktowy - Wycofanie zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - Twój wniosek zostanie rozpatrzony niezwłocznie. Po zrealizowaniu wniosku zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane w celu marketingowym, w tym także w celu otrzymywania informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną oraz poprzez telefon. - Jeżeli posiadamy Twoje dane na potrzeby realizacji innych celów (np. realizacji umowy, usługi, wykazania dowodów, dochodzenia roszczeń), to możemy je nadal w tych celach przetwarzać na innej podstawie prawnej.

5.6 Przechowywanie danych

MK Natural Cosmetics Marzena Kaszubska przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów, o których Użytkownik został poinformowany. Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony w ścisłej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji jaki jest prawdopodobny czas przechowywania jego danych osobowych.

5.7 Udostępnianie danych innym podmiotom

- Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom wskazanym w zgodach za zgodą Użytkownika w zależności od celu przetwarzania danych, oraz treści zgody na przetwarzanie i udostępnienie. - Możemy udostępnić Twoje dane podmiotom przetwarzającym – firmom świadczącym usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych.< W przypadku, gdy odbiorcy danych będą samodzielnie i w imieniu własnym zbierać dane osobowe od Użytkownika i np. oferować produkty i usługi za pośrednictwem własnych kanałów, są wówczas odrębnymi administratorami danych, i w tym zakresie ponoszą swoją własną odpowiedzialność za przetwarzania takich danych osobowych a tym samym nie podlegając warunkom naszej Polityki.

 

5.8 Profilowanie

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu).

 

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry
 1. Zmiany w Polityce

 

Firma MK Natural Cosmetics Marzena Kaszubska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce. O wszelkich zmianach będziemy informować stosownym komunikatem na swoich stronach internetowych.

 

7. Prawa autorskie

Wszelkie prawa do Serwisu www.bioetiq.com (m in.do elementów graficznych, zdjęć oraz układu stron Serwisu, informacji tekstowych), są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 880, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U z 2018 r., poz. 419) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U z 2001 Nr 128, poz.1402, z późn. zm.).