Kosmetyki naturalne ich klasyfikacja i certyfikacja

W dzisiejszych czasach powstają produkty pielęgnacyjne coraz to lepsze, nowsze i bardziej technologicznie zaawansowane, co jest oczywiście zasługą wszechobecnych reklam światowych gigantów kosmetycznych. Jednakże rosnąca, choć wciąż jeszcze niedostateczna świadomość konsumenta sprawiła, że obok wszelakiej maści kosmetyków konwencjonalnych pojawiają się również kosmetyki naturalne. Kosmetyki naturalne są odpowiedzią firm na potrzeby klienta i alternatywą dla kosmetyków, w skład, których wchodzą syntetyczne związki chemiczce, mogące z racji swego charakteru szkodliwie oddziaływać zarówno na naszą skórę jak i zdrowie.

Ze względu na fakt, że obecne prawodawstwo nie reguluje odrębności kosmetyków naturalnych stosowane są takie same wymagania i standardy jakościowe dla wszystkich kosmetyków włączając w to również kosmetyki apteczne ( dermokosmetyki). Taki stan rzeczy pozwala firmom na naciąganie prawa na swoją stronę i afiszowania się z naturalnością kosmetyków tylko, dlatego że dodano tam trochę składnika naturalnego. Sytuacja taka doprowadzała do tego, że na rynku obecnie posiadamy:

1. Kosmetyki naturalne, które możemy podzielić na

  • bio, organiczne
  • certyfikowane
  • niecertyfikowane
  • dermokosmetyki sprzedawane w aptekach ( certyfikowane lub nie)

2.  Kosmetyki tradycyjne, które możemy podzielić na:

  • drogeryjne
  • bez składników naturalnych
  • z dodatkami składników naturalnych
  • dermokosmetyki sprzedawane w aptekach

Oczywiście powyższy podział wprowadziłem tylko po to, aby zobrazować obecnie istniejący rynek kosmetyków i ich różnorodność. Skupmy się teraz tylko na kosmetykach naturalnych.

Widzimy, że różnią się one między sobą przede wszystkim składem, udziałem składników naturalnych i posiadaniem przez nie certyfikatu danej organizacji. Kolejną różnicą, której tutaj nie widzimy będzie cena kosmetyków. Tak, więc, kosmetyki naturalne certyfikowane będą droższe od pozostałych, gdyż postępowanie certyfikujące jest bardzo kosztowne i bezpośrednio przekłada się na cenę wyrobu, za co płaci konsument. Jednak należy tutaj zaznaczyć, że konsument ma gwarancję, iż zakupiony kosmetyk wytworzy jest zgodnie z wymaganiami danej organizacji certyfikującej, które też się znacznie różnią między sobą.

Troszkę mniej zapłacimy za kosmetyki naturalne, które nie mają certyfikacji, ale do ich przygotowania użyte zostały składniki certyfikowane przez daną organizację i wówczas producent deklaruje tego typu składnik w swoim składzie oczywiście cena takiego kosmetyku jest wprost proporcjonalna do ilości i rodzaju użytego składnika certyfikowanego.

Ostatnią możliwością wytworzenia kosmetyków naturalnych jest użycie składników naturalnych niecertyfikowanych. Ich cena będzie trochę niższa niż powyższych kosmetyków jednak jakościowo nie będą one różniły się od produktów posiadających certyfikaty. I błędne jest sądzenie, że tego rodzaju kosmetyk odbiega naturalnością od swoich poprzedników. Tutaj należy dodać, że każdy składnik naturalny używany w produkcji kosmetyków musi spełniać określone normą wymagania pod względem składu chemicznego i występowania w nim określonych zanieczyszczeń np. metali ciężkich. Dotyczy to każdego składnika bez względu na to, czy jest, czy nie jest certyfikowany.

Ponadto w składnikach używanych do produkcji kosmetyków naturalnych każda partia danego składnika posiada swój numer, datę produkcji/przydatności, certyfikat jakości i analizy chemicznej zgodny z obowiązującymi wymaganiami, kraj pochodzenia, certyfikat autentyczności i kartę charakterystyki substancji chemicznej w której zawierają się wszelkie informacje związane z bezpieczeństwem stosowania i dane na temat szkodliwości tej substancji.

Wszystko to jest gwarancją dla konsumenta, że w danym kosmetyku użyto składnika naturalnego o znanym źródle pochodzenia, zgodnego z obowiązującymi wymaganiami i standardami oraz bezpiecznego. Ponadto należy zaznaczyć, że wiele składników naturalnych używanych w produkcji kosmetyków naturalnych posiada certyfikaty jakości spożywczej, czyli nadają się do jedzenia. Dlatego właśnie nie należy podważać naturalności kosmetyków naturalnych wytworzonych bez certyfikatu, ponieważ naturalność tych kosmetyków nie jest kwestią certyfikacji, lecz jest kwestią uczciwości producenta, który deklarując słowo naturalny na swoim produkcie nie wprowadza konsumenta w błąd.

Każdy z nas powinien świadomie i odpowiedzialne decydować, jaki rodzaj kosmetyku będzie używał i zawsze najlepszym wyborem będzie kosmetyk naturalny.

Wiesław Kaszubski
Biotechnolog
MK Natural Cosmetics