Harmful properties of chemical components in cosmetics.

Nowadays the use of conventional cosmetic products is more and more popular andcommon. Almost every day a great number of people take face creams , body lotions , peeling etc.We care abour our skin by means of lotions and oils , supplying nutritious substances and finally wealso apply deodorants and some perfumes to enhance the scent sphere of our bodies. Moreover, incase of women, a special need has been observed to improve the Mother Nature in terms of look ,attractiveness by means of using products concealing imperfections. It becomes obvious that all of us aim at achieving perfect look . There is nothing wrong with that. However, not everybody is aware of the fact that such treatments violate the integrity of our bodies. Such a violation is being carried out by us by means of using so called conventional cosmetics which contain various harmful and artificial chemicals alien to our organism

More »

Natural Cosmetics their classification and certification

W dzisiejszych czasach powstają produkty pielęgnacyjne coraz to lepsze, nowsze i bardziej technologicznie zaawansowane, co jest oczywiście zasługą wszechobecnych reklam światowych gigantów kosmetycznych. Jednakże rosnąca, choć wciąż jeszcze niedostateczna świadomość konsumenta sprawiła, że obok wszelakiej maści kosmetyków konwencjonalnych pojawiają się również kosmetyki naturalne. Kosmetyki naturalne są odpowiedzią firm na potrzeby klienta i alternatywą dla kosmetyków, w skład, których wchodzą syntetyczne związki chemiczce, mogące z racji swego charakteru szkodliwie oddziaływać zarówno na naszą skórę jak i zdrowie. Ze względu na fakt, że obecne prawodawstwo nie reguluje odrębności kosmetyków naturalnych stosowane są takie same wymagania i standardy jakościowe dla wszystkich kosmetyków włączając w to również kosmetyki apteczne ( dermokosmetyki)

More »